POLSKA SZKOŁA PRZEDMIOTÓW OJCZYSTYCH - "Łączymy tradycyjne wartości i nowoczesne metody nauczania"
Nieco o szkole
 
Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych to szkoła  sobotnia utworzona we współpracy z Polską Misją Katolicką na JErsey. Szkoła jest zrzeszona w Polskiej Macierzy Szkolnej, organizacji, skupiającej polskie szkoły sobotnie w Wielkiej Brytanii.
 Szkoła widnieje w rejestrze internetowej Szkoły Polskiej dla dzieci szkolnych na Emigracji zorganizowanej przez ORPEG przy Ministerstwie Edukacji  Narodowej w Polsce. Podstawą kształcenia uczniów w szkole polskiej są wytyczne zawarte w "Podstawie programowej dla uczniów polskich uczących się za granicą" wydanej w Warszawie w 2010 roku przez Ministerstwo Edukacji;(redakcja językowa:Jadwiga Turlej,Joanna Woźnicka)
Szkoła jest  samodzielną i samofinansującą się organizacją non-profit; kórej filarami finansowymi są:
*czesne płacone przez rodziców,
*darowizny od sponsorów,
*organizowanie imprez okolicznosciowych: Andrzejek, zabawy Karnawałowej i innych.
Z wyzej wymienionych srodków finansowych pokrywane sa: ubezpieczenie szkoły,  koszty przygotowania zajęc, pomoce dydaktycznych, nowe projekty, opłacenie podręczników oraz organizowanie szkolnych uroczystosci. 
 Zajęcia prowadzone są w Springfield School, w St Helier w soboty, od 9:00 do13:35
Poznajmy się blizej:
 
Dyrektor szkoły: Monika Pal- Absolwent Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Szkoły Wyzszej w Krakowie; kierunek: Zarządzanie i Marketing. Pani Monika ukończyła równiez w Highlands College na Jersey BTEC Diploma in Building and Environment.   
             
 
 
Mgr Karolina Saldana-wychowawca klasy 3-ciej. Ukończyła studia magisterskie na  Uniwersytecie Lubelskim kierunek matematyka oraz studia licencjackie w Państwowej Wyzszej Szkole Zawodowej o specjalizacji matematyka z informatyką. Odbyła praktyki w placówkach szkolnych i staz w przedszkolu. 
 
 
 
Mgr Monika Wydro, Dyrektor Pedagogiczny i wychowawca klasy 4-tej oraz w szkole pełni funkcję Dyrektora Pedagogicznego. Pani Monika ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie  Pedagogicznym w Krakowie na kierunku historia oraz Studium Pedagiczne. Praktyki w placówkach szkolnych: szkołach podstawowych i srednich.
 
 
Mgr Małgorzata Hyjek- wychowawca klasy 5-tej; współpracuje ze szkołą od poczatku jej istnienia. Ukończyła z wyróznieniem kierunek geografia na Wydziale Matematyczno- Przyrodniczym Uniwerytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Pani Małgorzata specjalizuje się w geologii, geomorfologii oraz paleogeografii. Ukończyła Studium Pedagogiczne na macierzystym Uniwersytecie i uzyskała przygotowanie pedagogiczne do pracy nauczycielskiej. Odbywała praktykipedagogiczne w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceum. Jest wieloletnią działączką ZHP. W latach 1997- 2002 była Druzynową 13DHS Wilki.Wielokrotnie brała udział w Białej Słuzbie jako pomoc porządkowa, informacyjna i medyczna.Była wychowawcą obozów kolonijnych dla ofiar powodzi w Polsce.
 

                  Ks.Janusz Kopeć- prowadzi katechezy we wszystkich klasach szkoły. Ukończył Papieską Akademię Teologiczną w Krakowie; wydział: Teologia
Ksiądz Janusz został nowym proboszczem Polskiej Parafii na Jersey; pracuje dla Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii.

Dla dzieci, które nie uczestniczą w katechezie, zostały przygotowane zajęcia z kultury polskiej (w młodszych klasach) oraz etyka ( w starszych klasach).