POLSKA SZKOŁA PRZEDMIOTÓW OJCZYSTYCH - "Łączymy tradycyjne wartości i nowoczesne metody nauczania"
Nieco o szkole
 
Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych to szkoła  sobotnia nauczająca języka polskiego, kultury i historii Polski dzieci w wieku 3,5lat do 10 lat. Szkoła jest zrzeszona w Polskiej Macierzy Szkolnej, organizacji, skupiającej polskie szkoły sobotnie w Wielkiej Brytanii.
 Szkoła widnieje w rejestrze internetowej Szkoły Polskiej dla dzieci szkolnych na Emigracji zorganizowanej przez ORPEG przy Ministerstwie Edukacji  Narodowej w Polsce. Podstawą kształcenia uczniów w szkole polskiej są wytyczne zawarte w "Podstawie programowej dla uczniów polskich uczących się za granicą" wydanej w Warszawie w 2010 roku przez Ministerstwo Edukacji;(redakcja językowa:Jadwiga Turlej,Joanna Woźnicka)
Szkoła jest  samodzielną i samofinansującą się organizacją non-profit; kórej filarami finansowymi są:
*czesne płacone przez rodziców,
*darowizny od sponsorów,
*organizowanie imprez okolicznosciowych: Andrzejek, zabawy Karnawałowej i innych.
Z wyzej wymienionych srodków finansowych pokrywane sa: ubezpieczenie szkoły,  koszty przygotowania zajęĆ, pomoce dydaktycznych, nowe projekty, opłacenie podręczników oraz organizowanie szkolnych uroczystości. 

DOJAZD DO SZKOŁY NA  GOOGLE MAP

 
 
MapQuest Terms and Conditions Maps/Directions are informational only. User assumes all risk of use. MapQuest, Vistaprint, and their suppliers make no representations or warranties about content, road conditions, route usability, or speed.