POLSKA SZKOŁA PRZEDMIOTÓW OJCZYSTYCH - "Łączymy tradycyjne wartości i nowoczesne metody nauczania"
Nieco o szkole
 
Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych to szkoła  sobotnia utworzona we współpracy z Polską Misją Katolicką na Jersey. Szkoła jest zrzeszona w Polskiej Macierzy Szkolnej, organizacji, skupiającej polskie szkoły sobotnie w Wielkiej Brytanii.
 Szkoła widnieje w rejestrze internetowej Szkoły Polskiej dla dzieci szkolnych na Emigracji zorganizowanej przez ORPEG przy Ministerstwie Edukacji  Narodowej w Polsce. Podstawą kształcenia uczniów w szkole polskiej są wytyczne zawarte w "Podstawie programowej dla uczniów polskich uczących się za granicą" wydanej w Warszawie w 2010 roku przez Ministerstwo Edukacji;(redakcja językowa:Jadwiga Turlej,Joanna Woźnicka)
Szkoła jest  samodzielną i samofinansującą się organizacją non-profit; kórej filarami finansowymi są:
*czesne płacone przez rodziców,
*darowizny od sponsorów,
*organizowanie imprez okolicznosciowych: Andrzejek, zabawy Karnawałowej i innych.
Z wyzej wymienionych srodków finansowych pokrywane sa: ubezpieczenie szkoły,  koszty przygotowania zajęc, pomoce dydaktycznych, nowe projekty, opłacenie podręczników oraz organizowanie szkolnych uroczystosci. 
 Zajęcia prowadzone są w Springfield School, w St Helier w soboty, od 9:0 do13:35
A to kto?
 
Dyrektor szkoły: Monika Pal- Absolwent Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Szkoły Wyzszej w Krakowie; kierunek: Zarządzanie i Marketing. Pani Monika kontynuuje naukę w Highlands College na Jersey BTEC Diploma in Building and Construction.  

                    Mgr Ewelina Gudala- wspiera szkołę swoim doswiadczeniem pedagogicznym.  Pani Ewelina opracowuje program zajęć dla uczniów polskiej szkoły dostosowany do ich potrzeb oraz sprawdza jego efektywnosć w czasie wizytacji. Pani Ewelina ukończyła Katolicki Uniwersytet Lubelski z wyróznieniem o kierunku Pedagogika Wczesnoszkolna. Ponadto studia podyplomowe z dziedziny Logopedii, czyli pracy nad poprawną wymową zaowocowały w biezącym roku szkolnym serią ćwiczeń z artykulacji wymowy.Ćwiczenia te są sukcesywnie wykorzystywane w trakcie zajęć lekcyjnych w naszej szkole.
             
 
Mgr Monika Wydro, Pani Monika ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie  Pedagogicznym w Krakowie o kierunku historia oraz Studium Pedagiczne. Praktyki w placówkach szkolnych: szkołach podstawowych i srednich.
 
 
Mgr Małgorzata Hyjek- wwspółpracuje ze szkołą od poczatku jej istnienia. Ukończyła z wyróznieniem kierunek geografia na Wydziale Matematyczno- Przyrodniczym Uniwerytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Pani Małgorzata specjalizuje się w geologii, geomorfologii oraz paleogeografii. Ukończyła Studium Pedagogiczne na macierzystym Uniwersytecie i uzyskała przygotowanie pedagogiczne do pracy nauczycielskiej. Odbywała praktykipedagogiczne w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceum. Jest wieloletnią działączką ZHP. W latach 1997- 2002 była Druzynową 13DHS Wilki.Wielokrotnie brała udział w Białej Słuzbie jako pomoc porządkowa, informacyjna i medyczna.Była wychowawcą obozów kolonijnych dla ofiar powodzi w Polsce.
 

                 Ks.Janusz Kopeć- prowadzi lekcje katechezy. Są to krótkie i niezmiernie ciekawe tematycznie zajęcia prowadzone od godz.9.30 do godz.10.00  Ukończył Papieską Akademię Teologiczną w Krakowie; wydział: Teologia
Ksiądz Janusz został nowym proboszczem Polskiej Parafii na Jersey; pracuje dla Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii.

Dla dzieci, które nie uczestniczą w katechezie, w czasie zajęć z religii mogą przyłączyć się do 'Fun- Klubu' czyli nowego sposobu na nudę.